En aquests temps en què estem envoltats d'infinitat d'estímuls i busquem resultats immediats, aconseguir que ens escoltin i ens prestin veritable atenció s'està convertint en tot un desafiament. L'èxit dels nostres projectes professionals ja no només depèn de tenir...