Pomodoro és una tècnica de gestió del temps desenvolupada per Francesco Cirillo a finals de la dècada de 1980. Aquesta tècnica es basa en la idea que la brevetat del temps (els 25 minuts) i les paus freqüents poden millorar la concentració i prevenir la fatiga mental,...