Pomodoro és una tècnica de gestió del temps desenvolupada per Francesco Cirillo a finals de la dècada de 1980. Aquesta tècnica es basa en la idea que la brevetat del temps (els 25 minuts) i les paus freqüents poden millorar la concentració i prevenir la fatiga mental, fent que la feina sigui més efectiva. També proporciona una estructura i un marc temporal clar per a la feina, ajudant a gestionar millor el temps i evitar la procrastinació.

Aquí tens els passos bàsics de la tècnica Pomodoro:

  1. Escollir una Tasca: Decideix quina tasca o projecte vols abordar.
  2. Posar un Pomodoro: Estableix un temporitzador a 25 minuts, anomenat un “pomodoro”. Aquest temps es coneix com a unitat de treball. És anomenat “pomodoro” en honor als rellotges de cuina amb forma de tomàquet que utilitzava Cirillo quan era estudiant universitari.
  3. Treballar en la Tasca Fins que Soni l’Alarma: Fes la tasca que has triat fins que soni l’alarma al final dels 25 minuts. Intenta centrar-te únicament en aquesta tasca durant el temps establert.
  4. Pausa Curta: Després que soni l’alarma, pren una pausa curta d’uns 5 minuts. Aquesta pausa té com a objectiu relaxar la ment i alleujar la fatiga.
  5. Repeteix: Repeteix aquest procés. Després de completar quatre pomodoros, pren una pausa més llarga d’uns 15-30 minuts.
  6. Registra el Progrés: És útil mantenir un seguiment de les tasques que has completat a cada pomodoro. Això pot ajudar-te a avaluar el teu rendiment i identificar patrons en la teva productivitat.

Aquí tens algunes aplicacions que pots instalar en el teu móvil:

Android:

iPhone:

Pin It on Pinterest

Share This