El reciclatge s’ha convertit en aquesta darrera dècada en una pràctica imprescindible en l’ambient empresarial, que evoluciona a passos de gegant. Són moltes les organitzacions que estan avançant en aquesta matèria i implementant noves solucions en els seus processos de gestió de residus, amb l’objectiu de treballar de manera més eficient i ambientalment sostenible.

 

Des de Flocs Coworking no volem deixar passar l’oportunitat d’ajudar-te, oferint-te de forma clara i concisa, 5 idees per millorar el reciclatge a la teva empresa. Apunta bé, perquè aquests 5 consells sobre sostenibilitat poden generar profundes millores a la teva organització, tant a nivell mediambiental com empresarial.

 

1. Analitza i audita els teus tipus de residus

 

En primer lloc, abans de prendre qualsevol tipus de decisió o emprendre alguna acció concreta, haurem de conèixer de forma exacta el tipus de residus generats a la nostra organització. Lògicament es generaran residus diferents en funció del sector i/o els departaments i les tasques específiques que es desenvolupin a cada àrea. Per això, és fonamental que es realitzi una petita auditoria sobre el tipus de deixalles generades per, a continuació, poder pensar en la solució que millor s’adapti a les nostres necessitats. No és el mateix el tipus de residus que es produeixen a unes oficines, que a un hospital, un hotel o un zoològic, per posar alguns exemples.

 

Un error molt freqüent és no separar els residus a l’origen. Cosa que es pot solucionar de manera molt senzilla mitjançant la implementació de solucions a mesura, que permetin dipositar cada tipus de residu generat en una bossa d’escombraries d’un color determinat; diferents colors per identificar, classificar els diferents residus. Per exemple, es poden fer servir bosses de diferents colors (negre=resta, verd=orgànic, groc=plàstic, blau=paper, etc.) perquè la gestió posterior sigui més ràpida i senzilla.

 

2. Optimitza el material i l’horari de recollida

 

Hem d’aprofitar al màxim cada centímetre de bossa. D’aquesta manera, evitarem costos per treballar sempre amb bosses a mig omplir o, per contra, amb bosses que s’omplen massa i provoquen vessaments, accidents… i, per tant, retards en la retirada d’aquestes, cosa que afecta de forma directa als beneficis de l’empresa.

 

També és important que establim i acordem un horari eficient amb l’empresa encarregada de recollir els residus. Si l’auditoria s’ha realitzat de forma correcta, podrem establir i mesurar el tipus d’escombraries que generem, la periodicitat amb què es genera i, per tant, els horaris i els intervals adequats per a la recollida. D’aquesta manera evitarem costos, treball duplicat i emissions contaminants durant el procés.

 

5 idees per millorar el reciclatge a la teva empresa

 

3. Recollida eficient en origen

 

Un altre aspecte a tenir en compte en aquest procés és la ubicació dels contenidors/papereres on llençarem els diferents residus generats a l’empresa, així com la seva correcta senyalització. Reorganitzar tot el procés perquè les escombraries es recullin en origen suposaran, sens dubte, una millora substancial en el nostre sistema de gestió de residus i en l’eficiència de tot el personal al seu dia a dia a l’empresa. Petits gestos com col·locar papereres als llocs adequats, com poden ser els escriptoris del personal d’oficines, estalvien gran quantitat de temps al llarg de tot un exercici econòmic.

 

Per això, l’auditoria ha de ser sempre el primer dels passos que cal fer en aquest projecte. Si jo conec bé quines són les funcions que s’exerceixen a la meva empresa i el tipus de residus que es poden arribar a produir a cada àrea, estaré fent un gran pas per aconseguir l’eficiència en el treball i el creixement sostenible. Per exemple, col·locar un recipient per a deixalles de paper al costat de la màquina per fotocopiar. D’aquesta manera, la gestió i la recollida de cada tipus d’escombraries serà més ràpida i senzilla. I, a més, implicarà la participació de tots els departaments, que es sentiran compromesos amb l’objectiu general marcat per l’empresa.

 

4. Consciència ecològica

 

Tot l’equip ha de conèixer el projecte de gestió de residus de l’organització i comprometre’s amb els objectius: consciència ecològica. Per assolir aquest objectiu, a més de xerrades informatives i motivacionals, haurem d’oferir a l’equip les eines necessàries per sentir-se part important del projecte i que s’hi involucrin en la seva justa mesura. Per exemple, un rètol o cartell explicatiu basat en imatges o colors, per identificar els tipus de residus, serà molt més efectiu que una llarga llista de deures o obligacions a complir.

De nou, comptar amb bosses d’escombraries ben identificades o que funcionin amb un codi de colors pot reforçar-ne la solució.

 

5 idees per millorar el reciclatge a la teva empresa

 

5. Establiu objectius mesurables

 

Com en qualsevol acció que es desenvolupi a l’empresa, cal quantificar les accions que fem. D’aquesta manera podrem mesurar la nostra eficiència i millorar-la contínuament. És fonamental establir objectius mesurables per poder analitzar, a posteriori, els resultats i les possibles desviacions. Després caldrà establir mesures correctores per reduir aquestes desviacions i continuar millorant.

 

A Flocs Coworking apliquem aquestes 5 idees per millorar el reciclatge a la teva empresa. Vols formar part d’aquesta genial comunitat? Contacta’ns!

També et pot interesar: Per què és important definir els valors de l’empresa?

Pin It on Pinterest

Share This