Desde Flocs Coworking, estem segurs que en algun moment donat has sofert estrès laboral. L’estrès no és dolent sempre que sigui puntual, ja que fa que les persones aguditzem els nostres sentits i estem alerta, com si haguéssim de preparar-nos per la lluita davant una possible amenaça. Gràcies a això ens tornem més actius, sensibles, millorem la nostra creativitat i resolem fàcilment els problemes, i després d’haver passat la situació d’estrès amb èxit ens sentim molt bé.

El problema recau quan aquest estrès és constant i no sabem com gestionar-lo, en aquest cas estaríem parlant de burnout.

El Burnout, també anomenat síndrome de cremar-se pel treball és la reacció d’esgotament mental, emocional i físic que tenim per la pressió i l’estrès laboral permanent. No l’hem de confondre amb estrès psicològic, sinó que el burnout és una resposta a diverses coses que ens creen estrès crònic i s’originen per les relacions professionals-client com per professional-empresa.

Aquest síndrome, afecta i perjudica molt més als autònoms, que tot i no tenir un director que els pressioni, es tenen a si mateixos pressionant-se per tirar endavant el seu negoci. Per exemple, per un treballador per compte aliè estar de baixa per estrès és greu, però per un autònom seria gravíssim.

Fins fa poc aquest estrès laboral no havia sigut reconegut, però a Flocs Coworking, ens alegrem molt que gràcies a les investigacions d’especialistes de tot el món, a partir del 2022, entrarà en vigor i permetrà gestionar baixes i defensar els drets laborals en condicions més justes i saludables pels treballadors, ja que el burnout serà inclòs, com un problema laboral, en la Classificació Internacional dw Malalties.
La OMS ho ha reconegut i ha especificat que “el Burnout és un síndrome derivat de l’estrès crònic en el lloc de treball que no ha sigut gestionat amb èxit”.

Segons dades de la OMS, el síndrome de desgast emocional o burnout, costa a l’economia mundial un bilió de dòlars en pèrdues per productivitat, és per això que moltes empreses com Flocs Coworking comencen a tenir consciència d’aquest problema i han pres mesures per millorar la qualitat de vida laboral als seus treballadors, ja que l’estat de salut física i mental dels seus empleats repercuteix directament a l’empresa, com per exemple en l’absentisme, disminució de la productivitat, disminució en la qualitat del producte, etc. 

Algunes CAUSES:

-Si la teva professió és atenció al públic constant.

-Incertesa laboral

-Falta de conciliació laboral amb la família

-Mala organització de les feines

-Baix nivell de suport per part d’amics i familiar, sobretot al començament del negoci.

-Activitat poc valorada socialment

-Treballar més de 8 hores diàries.

-Quan durant llargs períodes de temps, no s’ha canviat l’ambient laboral.

-Quan la remuneració econòmica és inadequada.

-Quan els clients tenen un tracte incorrecte, abusiu o negatiu vers els treballs o habilitats teus.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This