Amb el pas dels anys, les expectatives laborals dels treballadors han anat evolucionant i canviant així que les seves prioritats. I és que anteriorment, els aspectes que es consideraven més, a l’hora d’acceptar un lloc laboral eren el salari i la seguretat. Avui dia, els professionals posen en més valor altres beneficis. Un d’ells, i dels més importants, és l’opció de la feina flexible, ja que els permet mantenir una harmonia millor entre la seva vida laboral i personal.

En conseqüència, molts empresaris han notat que aquest requeriment contribueix a fomentar la retenció del talent, que és alhora un dels majors desafiaments per a qualsevol empresa. I han optat per oferir al treballador aquest tipus de condicions que suposen un benefici per a les dues parts sempre que s’estableixi i executi de manera apropiada.

Però, a què ens referim en concret quan parlem de treball flexible?

Què és la flexibilitat laboral?

Quan parlem de flexibilitat laboral ens referim a la mediació que hi ha entre l’empresa i el treballador sobre certes condicions per desenvolupar un lloc de treball. Es tracta d’oferir l’opció al treballador d’organitzar-se, que dissenyi la seva jornada laboral i la franja horària en què pot exercir les seves funcions. Tenint sempre en compte les necessitats, les prioritats i les tasques a exercir del lloc.

La flexibilitat laboral s’ha convertit en el recurs més utilitzat i adoptat per les empreses a nivell mundial. Elles treballen en pro del salari emocional, on s’aposta pel benestar de les persones, la satisfacció a l’empresa, el seu lloc de treball i l’exercici de les seves tasques. Això es tradueix en oferir retribucions de caràcter no econòmic que millorin la qualitat de vida i la conciliació.

Cal destacar que els límits de la flexibilitat laboral sempre estan marcats per les necessitats de l’empresa i del càrrec que s’exerceix. De vegades el treballador estarà lligat a un horari i una ubicació, i potser la flexibilitat s’haurà d’oferir en altres tipus d’accions. Normalment això aplica més a activitats empresarials enfocades a la consecució d’objectius. El treball flexible ofereix una oportunitat d’autogestió, que es tradueix a l’aliat del treballador; el qual s’ha de regir per aconseguir complir amb els objectius establerts.

Modalitats de treball flexible

Hi ha diverses tipologies aplicables sobre el treball flexible a les empreses:

  • Teletreball: Es desenvolupa allunyat de la seu empresarial de manera remota fent ús de sistemes informàtics i telemàtics que permetin mantenir el contacte mitjançant reunions.
  • Horari flexible: Comprèn la possibilitat de fixar franges horàries d’entrada i sortida que convinguin a la situació del treballador, accedint a iniciar i finalitzar la jornada quan ho desitgin.
  • Model híbrid: Fusiona la possibilitat d’anar a l’oficina i fer la feina en remot sempre d’acord amb l’equip i els superiors.

 

l'estratègia de les empreses per atraure talent

Per què el treball flexible és un benefici també per a les empreses

L’estratègia de les empreses per atraure talent també consisteix en la flexibilitat laboral. Que no sols aporta beneficis per als empleats sinó també per a les empreses.

  • Rendibilitat i sostenibilitat: Reduir els trasllats suposa un estalvi de costos per a l’empresa i els treballadors, a més a més de contribuir amb el medi ambient.
  • Major productivitat: Permetre a l’empleat conciliar la seva vida laboral i personal ajudant-se a planificar-se, per això treballa millor i per tant és més productiu.
  • Disminueix l’absentisme laboral: Reduirà les absències i les evasives a tasques diàries per circumstàncies personals.
  • Atracció i retenció de talent: Una flexibilitat laboral sens dubte acabarà amb la batalla de la cerca de professionals qualificats, ja que aquests solen ser molt més selectius i atraients cap als models més innovadors i flexibles.

La flexibilitat laboral al panorama actual

Per a ningú no és un secret que les empreses es troben en constant innovació, adaptant-se a les novetats del dia a dia. I per això requereixen la implementació de models flexibles per poder captar els perfils professionals que tant desitgen. D’aquesta manera l’estratègia de les empreses per atraure talent és atractiva pels joves de l’actualitat. Ja que volen treballar de manera flexible, des de casa, l’oficina, la cafeteria, o a prop de la seva residència.

És per això que les empreses s’han vist en l’obligació d’adaptar la seva metodologia de treball i dotar-se dels mitjans tecnològics necessaris per fer front a aquestes noves fórmules laborals. Promoure l’autogestió dels equips i la responsabilitat és clau per assolir els objectius de l’empresa en mètriques i rols que s’adaptin al treball flexible.

Avui dia aquest aspecte sobrepassa el clàssic hàbit del presencialisme, que de vegades no prioritzava les habilitats i competències del treballador, sinó que anteriorment es premiava el major nombre d’hores a l’oficina en comptes de la productivitat de l’empleat durant la seva jornada.

El coworking i la flexibilitat laboral

Tots els canvis que han patit les metodologies de treball a les empreses han portat com a conseqüència la transformació dels espais d’oficines i les relacions laborals, així com un ventall de desafiaments a què s’han hagut d’enfrontar.

És allà on el coworking ha sorgit com l’oportunitat d’or i és una alternativa ineludible per als espais d’oficines tradicionals. Aquest context ha deixat en evidència les possibilitats de reduir espai i costos doficina sense que això afecti la productivitat empresarial.

Amb una distribució polivalent i versàtil els espais de coworking fan possible el desenvolupament de qualsevol activitat, brindant l’opció de treballar en un lloc amb tots els serveis inclosos, fet que es tradueix en simplificació de gestions per a la posada en marxa d’una empresa i promou el networking, incrementa els contactes i les sinergies amb altres organitzacions.

Per a algunes empreses ja no és viable assumir tots els costos que implica el lloguer d’un local, acceptar un contracte per un llarg període de temps i exigir a una plantilla d’empleats 40 hores. És més viable estalviar costos i brindar-li al treballador la flexibilitat necessària per a l’equilibri i l’harmonia de la seva vida personal i professional.

 

A Flocs Coworking brindem a emprenedors, startups, autònoms i pimes la possibilitat d’operar en espais còmodes i assequibles. Som cèntrics i amb l’ergonomia adequada per entrar a treballar de manera immediata. Amb la possibilitat d’ajustar la plantilla d’acord amb les necessitats empresarials. A més, podreu gaudir d’un ecosistema emprenedor que doni peu a projectes i col·laboracions en conjunt amb altres empreses.

Si estàs pensant en fer el pas de trencar el model tradicional a la teva empresa, no dubtis en contactar-nos. Et farem arribar una proposta personalitzada d’acord amb les teves necessitats perquè gaudeixis de l’extraordinària experiència anomenada coworking.

T’agradaria saber-ne més? No dubtis a contactar amb nosaltres!

També et pot interesar: Necessitats d’un coworker a un espai de coworking

Pin It on Pinterest

Share This